Polityka prywatności i pliki cookies

Definicje

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną.
 2. Plik Cookie - tzw. ciasteczko, to plik tekstowy zapisywany w przeglądarce internetowej użytkownika, przechowujący krótkie informacje, najczęciej o stanie konkretnej funkcjonalności Sklepu lub innej aplikacji powiązanej ze Sklepem.
 3. Przeglądarka Internetowa - oprogramowanie wymagane do korzystania ze Sklepu Internetowego.
 4. Regulaminem Sklepu Internetowego - regulamin dostępny pod adresem https://misiozdzisio.com/pl/regulamin.
 5. Sklep Internetowy - dostępny pod adresem internetowym https://misiozdzisio.com serwis o nazwie Misio Zdzisio, zwany dalej Sklepem.
 6. Właściciel - osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Misio Zdzisio Magdalena Korniów.
 7. Użytkownik - Klient korzystający ze Sklepu.
 8. Administrator Danych Osobowych - osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych.
 9. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - osoba wyznaczona przez Administratora Danych Osobowych do działania na rzecz zgodnego z przepisami o ochronie danych przetwarzania danych.

Informacje ogólne

 1. Właścicielem i Administratorem Danych Osobowych Sklepu Misio Zdzisio jest Magdalena Korniów, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej pod nazwą Misio Zdzisio Magdalena Korniów, znajdującą się pod adresem ul. Kijowska 44a/62, 40-754 Katowice, o numerze NIP 7122700222 oraz numerze REGON 364315440.
 2. Insepktorem Ochrony Danych Osobowych jest Andrzej Korniów zamieszkały pod adresem ul. Kijowska 44a/62, 40-754 Katowice.
 3. Niniejsza polityka prywatności określa w jaki sposób ten Sklepem wykorzystuje i chroni informacje, zbierane podczas korzystania z jego funkcjonalności.
 4. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do zapewnienia prywatności danych Użytkowników i nieprzekazywania ich żadnej trzeciej stronie, za wyjątkiem danych wymaganych do realizacji dostawy Zamówienia, zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego oraz wolą Użytkownika, lub w przypadku, gdy przekazanie tych danych będzie konieczne na podstawie prawa organom upoważnionym do ich pozyskiwania.

Dane zbierane poprzez formularze w Sklepie

 1. Sklep zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Informacje podane przez Użytkownika na formularzu służą wyłącznie w celach, do których dany formularz został przeznaczony, zgodnie z załączoną do niego informacją.
 3. Sklep może zbierać następujące informacje od Użytkowników:
  • imię i nazwisko,
  • nazwę firmy,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • adres do dostawy (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj),
  • treść wiadomości kontaktowych,
  • komentarze do produktów oferowanych w Sklepie.

Dane zbierane poprzez zapytania HTTP

 1. W plikach logów serwera, na którym znajduje się Sklep, przechowywane są dane indentyfikujące zapytania HTTP, m.in. informacje o przeglądarce Użytkownika oraz adres IP urządzenia, z którego Użytkownik łączy się ze Sklepem.
 2. Dane w logach wykorzystywane są wyłącznie w celach administracyjnych służacych do zwiększania jakości i stabilności działania serwisu oraz naprawy ewentualnych błędów.
 3. Informacje przechowywane w logach serwera nie indetyfikują bezpośrednio Użytkowników Sklepu.

Dane zawarte w Plikach Cookies

 1. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych i są wymagane do prawidłowego działania Sklepu, a w szczególności do:
  • utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika,
  • zapamiętywania preferencji Użytkownika w ramach funkcjonalności Sklepu, które mogą być przez niego zmieniane,
  • generowania statystyk odwiedzin poszczególnych stron Sklepu.
 2. Pliki Cookies mogą być również wykorzystywane przez partnerów i reklamodawców współpracujących z Właścicielem Sklepu, którzy posługują się własną polityką prywatności.
 3. Właściciel Sklepu nie odpowiada za niedogoności w korzystaniu ze Sklepu w przypadku, gdy Użytkownik nie zaakceptował postanowień niniejszej polityki prywatności.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować lub usunąć Pliki Cookies Sklepu ze swojej przeglądarki internetowej, pamiętając o tym, że prawidłowe korzystanie ze Sklepu po tej operacji może okazać się utrudnione lub też zupełnie niemożliwe.

Ochrona danych

 1. Dane przekazywane do Sklepu są przechowywane na serwerze z zachowaniem powszechnie stosowanych zabezpieczeń technologicznych, m.in.:
  • internetowe połączenie ze Sklepem jest szyfrowane certyfikatem SSL,
  • hasła Użytkowników przechowywane są w formie zaszyfrowanej.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo żadania modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych, które przekazał do Sklepu po zalogowaniu się na swoje konto lub kontaktując się ze Sklepem (pocztą tradycyjną, elektroniczną lub telefonicznie).
 3. Administrator Danych Osobowych nigdy nie żąda od Użytkowników podania loginu i hasła do ich konta w Sklepie, może natomiast prosić o potwierdzenie tożsamości Użytkownika, który zleca Sklepowi modyfikację lub usunięcie swoich danych.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień w Sklepie Internetowym i marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów, stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Właściciela. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Copyright © 2016 Misio Zdzisio. Wszelkie prawa zastrzeżone.