Polityka prywatności i pliki cookies

Definicje

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną.
 2. Plik Cookie - tzw. ciasteczko, to plik tekstowy zapisywany w przeglądarce internetowej użytkownika, przechowujący krótkie informacje, najczęciej o stanie konkretnej funkcjonalności Sklepu lub innej aplikacji powiązanej ze Sklepem.
 3. Przeglądarka Internetowa - oprogramowanie wymagane do korzystania ze Sklepu Internetowego.
 4. Regulaminem Sklepu Internetowego - regulamin dostępny pod adresem https://misiozdzisio.com/pl/regulamin.
 5. Sklep Internetowy - dostępny pod adresem internetowym https://misiozdzisio.com serwis o nazwie Misio Zdzisio, zwany dalej Sklepem.
 6. Sprzedający - osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Misio Zdzisio Magdalena Korniów, będąca właścicielem Sklepu.
 7. Użytkownik - Klient korzystający ze Sklepu.

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa w jaki sposób ten Sklepem wykorzystuje i chroni informacje, zbierane podczas korzystania z jego funkcjonalności.
 2. Właścicielem Sklepu Misio Zdzisio jest Magdalena Korniów, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej pod nazwą Misio Zdzisio Magdalena Korniów, znajdującą się pod adresem ul. Kijowska 44a/62, 40-754 Katowice, o numerze NIP 7122700222 oraz numerze REGON 364315440.
 3. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do zapewnienia prywatności danych Użytkowników i nieprzekazywania ich żadnej trzeciej stronie, za wyjątkiem danych wymaganych do realizacji dostawy Zamówienia, zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego oraz wolą Użytkownika, lub w przypadku, gdy przekazanie tych danych będzie konieczne na podstawie prawa organom upoważnionym do ich pozyskiwania.

Dane zbierane poprzez formularze w Sklepie

 1. Sklep zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Informacje podane przez Użytkownika na formularzu służą wyłącznie w celach, do których dany formularz został przeznaczony.
 3. Sklep może zbierać następujące informacje od Użytkowników:
  • imię i nazwisko,
  • nazwę firmy,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • adres do dostawy (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj),
  • treść wiadomości kontaktowych,
  • komentarze do produktów oferowanych w Sklepie.

Dane zbierane poprzez zapytania HTTP

 1. W plikach logów serwera, na którym znajduje się Sklep, przechowywane są dane indentyfikujące zapytania HTTP, m.in. informacje o przeglądarce Użytkownika oraz adres IP urządzenia, z którego Użytkownik łączy się ze Sklepem.
 2. Dane w logach wykorzystywane są wyłącznie w celach administracyjnych służacych do zwiększania jakości i stabilności działania serwisu oraz naprawy ewentualnych błędów.
 3. Informacje przechowywane w logach serwera nie indetyfikują bezpośrednio Użytkowników Sklepu.

Dane zawarte w Plikach Cookies

 1. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych i są wymagane do prawidłowego działania Sklepu, a w szczególności do:
  • utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika,
  • zapamiętywania preferencji Użytkownika w ramach funkcjonalności Sklepu, które mogą być przez niego zmieniane,
  • generowania statystyk odwiedzin poszczególnych stron Sklepu.
 2. Pliki Cookies mogą być również wykorzystywane przez partnerów i reklamodawców współpracujących z Właścicielem Sklepu, którzy posługują się własną polityką prywatności.
 3. Właściciel Sklepu nie odpowiada za niedogoności w korzystaniu ze Sklepu w przypadku, gdy Użytkownik nie zaakceptował postanowień niniejszej polityki prywatności.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować lub usunąć Pliki Cookies Sklepu ze swojej przeglądarki internetowej, pamiętając o tym, że prawidłowe korzystanie ze Sklepu po tej operacji może okazać się utrudnione lub też zupełnie niemożliwe.

Ochrona danych

 1. Dane przekazywane do Sklepu są przechowywane na serwerze z zachowaniem powszechnie stosowanych zabezpieczeń technologicznych, m.in.:
  • internetowe połączenie ze Sklepem jest szyfrowane certyfikatem SSL,
  • hasła Użytkowników przechowywane są w formie zaszyfrowanej.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo żadania modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych, które przekazał do Sklepu po zalogowaniu się na swoje konto lub kontaktując się ze Sklepem (pocztą tradycyjną, elektroniczną lub telefonicznie).
 3. Sklep nigdy nie żąda od Użytkowników podania loginu i hasła do ich konta w Sklepie, może natomiast prosić o potwierdzenie tożsamości Użytkownika, który zleca Sklepowi modyfikację lub usunięcie swoich danych.
Copyright © 2016 Misio Zdzisio. Wszelkie prawa zastrzeżone.